Waterkwaliteit testen van uw behandel-unit

 

Watertest

Het water uit de behandelunit komt in contact met de slijmvliezen van de mond-keelholte van de patiënt en kan worden doorgeslikt. Geproduceerde aerosolen worden ingeademd door patiënt en mondzorgkundig team. Gecontamineerd water uit de behandelunit is om deze redenen een potentieel risico op besmetting voor patiënten en het mondzorgkundig team en is een watertest van de meerfunctiespuit noodzakelijk.

De bacteriën die een risico kunnen vormen zijn gram-negatieve, aerobe heterotrofe bacteriën en specifieke Pseudomonas soorten, Legionella soorten en non-tuberculosis Mycobacterium.

Buiten Legionella gerelateerde klachten, kunnen deze bacteriën ook aanleiding geven tot astmatische klachten en andere aandoeningen van de bovenste luchtwegen bij het mondzorgkundig team en de medisch gecompromitteerde patiënt.

 

Uit de controle kunnen drie verschillende waarden komen:

 

De waterkwaliteit is < 100 KVE/ml. Uw waterkwaliteit is conform de Drinkwaterwet: controleer na 6 maanden opnieuw.

 

De waterkwaliteit is > 100 KVE/ml en < 10.000 KVE/ml. Uw waterkwaliteit is verontreinigd: tref maatregelen t.a.v. het desinfectieprotocol. Blijf testen totdat u < 100 KVE/ml bereikt. Daarna kan het controleschema per 6 maanden worden hervat.

 

De waterkwaliteit is > 10.000 KVE/ml. Uw waterkwaliteit is ernstig verontreinigd: controleer per behandelunit op de aanwezigheid van Legionella bacteriën.

 

Kwaliteitsbeleid van water uit de behandel-unit

De drinkwaternorm voor het aantal bacteriën dat in water aanwezig mag zijn, is gerelateerd aan de Drinkwaterwet, die bepaalt dat er <100 kolonie vormende eenheden (KVE)/ml bacteriën bij 22°C, < 20 KVE/ml bacteriën bij 37°C <100 KVE/L Legionella soorten (4, 5) in het water voor mogen komen. Er wordt gestreefd om het water van de behandelunit te laten voldoen aan de drinkwaternorm.

In de vele meters nauwe leidingen van de behandelunit is de stroomsnelheid van het water zeer laag en buiten werktijd staat het water in de behandelunit helemaal stil.

In combinatie met het materiaal van de leidingen en de temperatuur van het unitwater leidt dit tot een zeer snelle en onvermijdelijke groei van biofilm en bacteriegroei in de leidingen van de behandelunit.

 

Zie hier ook "Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken KNMT".

Hoe testen van de waterkwaliteit

Test eens per 6 maanden de waterkwaliteit van de meerfunctiespuit van iedere behandelunit. Volgens de richtlijnen geeft het water uit de meerfunctiespuit een goed beeld van de waterkwaliteit uit de gehele unit. Test hierbij op totale hoeveelheid aerobe bacteriën op kiemgetal 22° C. De controle van het water uit de unit kan uitbesteed worden (laten testen) of mag in eigen beheer gedaan worden (zelf testen).

 

Wij bieden een volledig geaccrediteerde watertest aan, van de monstername tot en met de rapportage.

Monstername, transport en analyse worden uitgevoerd volgens de ISO 17025 norm en zijn door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd.

Neem dan vrijblijvend contact op via ons contactformulier, dezelfde werkdag krijgt u een reactie van ons.

Watertest laten uitvoeren?

Of bel direct op:  010 - 341 70 81

Submitting Form...

The server encountered an error.

Verzenden

Contact

HydroLab

Overwegwachter 4

3034 KG Rotterdam

E-mail

info@hydrolab.nl

Telefoon

010 - 341 70 81

Copyright © 2016 Hydrolab | All Rights Reserved | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy statement
Copyright © 2016 Hydrolab | All Rights Reserved | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy statement

Submitting Form...

The server encountered an error.

Verzenden

Contact

HydroLab

Overwegwachter 4

3034 KG Rotterdam

E-mail

info@hydrolab.nl

Telefoon

010 - 341 70 81

Submitting Form...

The server encountered an error.

Verzenden

Contact

HydroLab

Overwegwachter 4

3034 KG Rotterdam

E-mail

info@hydrolab.nl

Telefoon

010 - 341 70 81

Sitemap

> Home

> Over Hydrolab

> Regelgeving

> Nieuws

> Contact